Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

03/09/2020

Investeer in medische technologie: Sneltest op corona kan uit Nederland komen


DONDERDAG 03 SEPTEMBER 2020 | bron: Trouw |

Investeer in medische technologie. Dat maakt ons minder afhankelijk van het buitenland en stimuleert tegelijk onze economie, aldus Eddy van Hijum en Remke Burie.

De coronacrisis vraagt veel van Nederland; veel mensen zullen de economische gevolgen gaan voelen. Naast het directe effect op onze gezondheid, leidt de crisis tot stijgende zorgkosten. Een groeiend deel van de arbeidsmarkt is nodig voor de zorg en maatregelen als lockdowns hebben een direct remmend effect op de economie en de werkgelegenheid.

Door onze afhankelijkheid van medische hulpmiddelen en producten die in het verre buitenland worden geproduceerd, zijn we kwetsbaar. Het kabinet erkent dit inmiddels. Op aandringen van de Tweede Kamer heeft het toegezegd zich in te zetten voor de productie van geneesmiddelen, vaccins en beschermingsmateriaal in ons land en in Europa. Het belangrijkste is dat we leveringszekerheid van deze producten veiligstellen om goed voorbereid te zijn op een eventuele volgende pandemie.

Innovatieve maakindustrie

Voor Nederland ligt hier een uitgelezen kans om onze economie en de werkgelegenheid te stimuleren. De ontwikkeling van medische technologie staat in Nederland op een hoog niveau. We beschikken over topkennis op het gebied van robot-, nano- en biotechnologie. We hebben een innovatieve maakindustrie, die in staat is om geavanceerde medische hulpmiddelen en apparatuur te vervaardigen.

Digitale toepassingen voor zorg op afstand (e-health) zijn volop in ontwikkeling en bieden oplossingen die thuis kunnen worden toegepast. Door een combinatie van data, slimme producten en dienstverlening kunnen we zorgverleners complete oplossingen aanbieden.

Trots op Twentse bijdrage

Niet zonder trots zien wij bijvoorbeeld dat Twentse bedrijven en instellingen een flinke bijdrage leveren aan de bestrijding van het coronavirus. Het bedrijf Demcon ontwikkelde in een razend tempo honderden extra beademingsapparaten. De CoronaMelder-app is getest onder deskundige begeleiding van het DesignLab van de Universiteit Twente.

Micronit en ECsens ontwikkelen op basis van ‘lab on a chip’-technologie sneltesten voor de detectie van virussen en het TechMed Centre doet onderzoek naar de verspreiding via aerosolen en ontwikkelt nieuwe oplossingen voor persoonlijke bescherming en innovatieve beademing in noodsituaties.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het MedTech-topcluster, dat is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, regionale zorginstellingen, het WTC Twente en ondernemers. Zij krijgen steun van de provincie Overijssel, de regio Twente en de regionale ontwikkelingsmaatschappij OostNL, waarin ook het ministerie van economische zaken participeert.

Dat Twentse bedrijven en instellingen nu het verschil maken is geen toeval. Het is het resultaat van jarenlang investeren in onderwijs en kennis, toegepaste innovatie en het vermarkten van nieuwe technologieën. De aanpak in Twente wordt door de Europese Unie inmiddels ten voorbeeld gesteld aan andere regio’s.

Om voorop te blijven lopen, blijft het nodig om te investeren. Zo is er behoefte aan uitbreiding van labruimte voor biomedisch onderzoek, die ook door het mkb kan worden gebruikt. Ook wordt gewerkt aan een provinciaal fonds voor de financiering van vernieuwingen op het gebied van medische technologie.

Corona-sneltest

We vragen het Rijk en de EU om met de regio mee te investeren in het topcluster. Daarnaast kan de rijksoverheid optreden als launching customer van innovaties van eigen bodem.

Het kabinet zou meer vaart kunnen zetten achter de ontwikkeling en snelle marktintroductie van een corona-sneltest door Nederlandse bedrijven. Hiermee dragen wij bij aan lokale uitdagingen en versterken we de positie van de medtech-sector op de internationale markt.

Kortom, een investering in medische technologie is een investering in een betere gezondheidszorg én een kans voor onze economie.