Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

07/10/2020

Tempo nodig bij woningbouw in Oost-Nederland


De bouw van nieuwe woningen in Oost-Nederland moet drastisch worden versneld. Deze oproep richten de provincies Gelderland en Overijssel en de acht regio’s in Oost-Nederland vandaag aan het Rijk.

Gemeenten in Oost-Nederland bieden een hoge leefkwaliteit met een mooie mix aan wonen, ondernemen, vrije tijdsbesteding, natuur, rust en ruimte. Dat is niet alleen van belang tijdens de coronacrisis nu er meer wordt thuisgewerkt, maar zeker ook erna. Gedeputeerde Peter Kerris (Gelderland): “Ik wil dit echt benadrukken: er is geen tijd meer voor halve maatregelen. Oost-Nederland heeft woningen nodig, en wel nu. Het is dan ook cruciaal dat het Rijk zorgt voor voldoende stikstofruimte om vaart te maken met het Woonakkoord Oost.”

Gedeputeerde Monique van Haaf (Overijssel): ”Om onze ambities uit het Woonakkoord Oost te kunnen realiseren hebben we het Rijk nodig om samen een bijdrage van betekenis te kunnen leveren aan de nationale en regionale versnelling van de woningbouw. Meer stikstofruimte voor de woningbouw is echt nodig. Niet minder belangrijk: ook financiële hulp helpt bij die versnelling. Wij zijn blij met de Woonimpuls van het Rijk. De volgende tranches van deze subsidieregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken willen wij dan weer ondersteunen en faciliteren voor gemeenten die hiervoor een aanvraag indienen.”

De gedeputeerden wijzen erop dat het landelijk woningtekort allang niet meer alleen in de Randstad op te lossen is. Alleen al vanuit het westen van het land verwachten de provincies Gelderland en Overijssel de komende jaren tienduizenden nieuwe huishoudens. Met de voorgenomen bouw van meer dan 150.000 nieuwe woningen biedt Oost-Nederland een belangrijke bijdrage aan de landelijke vraag naar betaalbare woningen.

In het Woonakkoord Oost, dat eind 2019 werd aangeboden aan het kabinet, wordt de grote woonopgave uitgesplitst in een Woondeal voor de Regio Arnhem-Nijmegen en een verstedelijkingsstrategie voor de regio’s Zwolle, Deventer, Enschede, Cleantech Regio en FoodValley/Arnhem-Nijmegen. Daarnaast is ook in andere regio’s, zoals de Achterhoek,  Rivierenland en Twente nieuwbouw noodzakelijk om mee te bewegen met demografische ontwikkelingen. Om de ambities te kunnen realiseren moet het Rijk zorgen voor voldoende stikstofruimte om de duurzame  bouw van woningen mogelijk te maken. De provincies en gemeenten in Oost-Nederland kijken niet alleen naar bouwprojecten die klaar liggen om snel te bouwen, maar ook naar complexe locaties waar we met meer partijen aan integrale, grote gebiedsontwikkelingen werken.

Speciale aandacht vraagt het landsdeel Oost-Nederland hierbij voor een robuuste, duurzame en toekomstbestendige bereikbaarheid over de weg, het water en het het spoor. Dat zorgt voor een fijne woon- en werkomgeving én een optimale bereikbaarheid van Oost-Nederland.

De gezamenlijke oproep aan het Rijk maakt deel uit van de campagne ‘Nederland slim benutten’, waarmee alle politieke partijen worden aangespoord om gebruik te maken van de Kracht van Oost. De campagne is een initiatief van de provincies Gelderland en Overijssel, de Regio Food Valley, Cleantech Regio, Regio Arnhem-Nijmegen, Regio Achterhoek, Fruitdelta Rivierenland, Veluwe, Regio Twente en Regio Zwolle. De campagne wordt, behalve door de provincies en de regio’s, ook gesteund door de Economic Boards in Oost-Nederland.