Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

19/02/2021

Innovatie in de landbouw noodzakelijk: Oost-Nederland verdient alle hulp hierbij


In Oost-Nederland ligt de basis voor het meest efficiënte voedselproductieland ter wereld. Agrarische ondernemers werken hier aan een duurzame toekomst van landbouw en natuur. Tijdens het 4e digitale werkbezoek voor Kandidaat-Kamerleden spraken we over de noodzaak van landbouw innovaties, en de urgentie om droogte en stikstof aan te pakken. Nietsdoen is geen optie. Oost-Nederland biedt daarbij een landbouwsector die wilt verduurzamen maar hulp verdient.

Droogte vraagt om concrete maatregelen. Vroeger, in 1850, duurde het 16,5 dag om het water vanuit de oorsprong van de Vecht naar zee te brengen, nu nog maar 9 uur, zo zei Bert Boerman in het werkbezoek. We moeten ons hele watersysteem aanpassen: in plaats van water afvoeren, moeten we naar functie volgt peil. Daarnaast moeten we droogte, stikstof en landbouwinnovaties gezamenlijk aanpakken, samen met het Rijk over de domeinen heen kijken. Het is niet alleen een wateropgave, maar een gezamenlijke opgave. Dat vraagt een doelgerichte aanpak, regelruimte en slimme bundeling van financieringen,

Stikstof vraagt om een gebiedsgerichte aanpak. Door maatwerk is iedere geïnvesteerde euro meer waard. Zet middelen in waar deze het meeste effect hebben op de stikstofdeken, en kijk daarbij niet alleen naar het opkopen van boeren, maar zet ook in op innovaties. Heb vertrouwen in het Oosten. De oplossing ligt hier.

Luister naar de impressie van het werkbezoek, door Atta de Tolk.

Aanwezige (kandidaat)Kamerleden waren:

– Hilde Palland (CDA)

– Romano Boshove (GroenLinks)

– Laurence Groot Bruinderink (VVD)

– Tobias Holtman (ChristenUnie)

– Janet Mensink (BoerBurgerBeweging)

– Marleen van der Meulen (D66)

– Lisanne Spanbroek (CDA)

– Charlotte Brand (PvdA)