Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

26/02/2021

Het werkbezoek over woningnood: bouw kan meer, sneller en duurzamer


Er is grote woningnood in Nederland. In Oost-Nederland hebben we de ruimte om te bouwen en te wonen. Met de voorgenomen bouw van 150.000 nieuwe woningen biedt Oost-Nederland een belangrijke bijdrage aan de landelijke vraag. Een initiatief dat van harte wordt ondersteund door de Oost-Nederlandse Kamerleden die deelnamen aan het vijfde werkbezoek van Nederland Slim Benutten.

Alleen al vanuit de Randstad verwachten we de komende 5 jaar zo’n 60.000 nieuwe huishoudens in ons landsdeel. Bij nieuwbouw van woningen bestaat een financieel tekort per woning dat onoplosbaar is zonder steun van de Rijksoverheid.  

De impressie van sneltekenaar Peter Jos de Jong van dit werkbezoek over woningnood

Dit werkbezoek liet zien dat we de woningbouw kunnen versnellen en verduurzamen door prefabricage. Duurzaamheid is sowieso een noodzakelijke voorwaarde om aan de woningnood te voldoen. In de regio Zwolle kunnen we niet bouwen zonder rekening te houden met water en extreem weer. Kandidaat Kamerleden werden gevraagd om Zwolle aan te wijzen voor de (definitieve) NOVI integrale samenwerkingstafel.

Luister naar de impressie van Atta de Tolk over dit werkbezoek.

In Ede, en op de Veluwe is de stikstofproblematiek op z’n heftigst. De Rijksoverheid moet de stikstofproblematiek aanpakken, liefst gebiedsgericht, en landelijk stikstofruimte ter beschikking stellen. Om te bouwen aan de grote rivieren zullen we de binnenvaart moeten verduurzamen. Aardgasvrije wijken, ten slotte, zijn essentieel voor de verduurzaming van de bebouwde omgeving. Om die te laten slagen is het noodzakelijk de kosten voor duurzame energie te verlagen.

Aanwezige kandidaat Kamerleden: