Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

22/04/2021

Oost-Nederland biedt nieuwe kabinet helpende hand


De coronacrisis, woningnood, de problemen rond stikstof, CO2-uitstoot, droogte. Het nieuwe kabinet staat voor grote uitdagingen. Oost-Nederland heeft ervaring met deze opgaven en biedt de onderhandelende partijen de helpende hand. “Wij hebben slimme oplossingen voor de grote vraagstukken van Nederland“, zeggen  commissarissen van de Koning John Berends (Gelderland) en Andries Heidema (Overijssel).

Met ruim drie miljoen inwoners en een vijfde van het landoppervlak vormen de provincies Gelderland en Overijssel een belangrijk deel van Nederland. “Met onze ruimte, onze innovatiekracht en onze strategische ligging op de belangrijkste corridors van en naar Duitsland kunnen wij veel voor Nederland betekenen”, schrijven de commissarissen van de Koning in een brief aan informateur mr. Herman Tjeenk Willink. “Samen met de acht sterke regio’s in onze provincies leveren wij graag onze bijdrage aan de oplossingen voor de grote nationale uitdagingen.”

De inhoud van de brief komt niet uit de lucht vallen. Vlak voor de verkiezingen ondertekenden politici van negen partijen in de Tweede Kamer al de Akte van Oost.(verwijst naar een andere website) Hierin onderstreepten zij de innovatieve oplossingen die Oost-Nederland biedt voor diverse nationale opgaven. In een brief aan de informateur benadrukken Berends en Heidema het belang van de Akte van Oost en doen zij concrete suggesties hoe de beloftes uit de Akte verder vorm kunnen krijgen.

Concrete oplossingen woningnood

Een van de kwesties waar Oost-Nederlandl de helpende hand kan bieden is de dringende woningnood. “Zeker in een tijd waarin thuiswerken de nieuwe norm is geworden”, zegt Heidema. “Wij hebben hier in het oosten de ruimte om huizen te bouwen en het is vanuit het oogpunt van stikstof ook nog eens de meest rendabele plek. Met de voorgenomen bouw van 150.000 nieuwe woningen bieden we een belangrijke bijdrage aan de nationale vraag.”

“Als provincies en gemeenten hebben we concrete locaties in beeld voor nieuwe huizen en investeren we 400 miljoen euro in wonen en bereikbaarheid”, vult Berends aan. “Maar er is de komende vier jaar ook nog een flink investering nodig voor noodzakelijke woningbouwimpulsen in Oost-Nederland: 1,25 miljard euro nodig. Die bijdrage vragen we aan het Rijk.” Berends benadrukt verder dat bouwbedrijven in Oost-Nederland veel kennis en kunde hebben op het gebied van circulair en prefab bouwen. “Ook die know-how zetten we graag in voor de rest van Nederland”.

Groen doen zonder rood te staan

Om de stikstofcrisis, maar ook droogte te lijf te gaan speelt innovatie in de landbouw een essentiële rol. Wageningen University & Research, Mineral Valley Twente en initiatieven als melkveeproefbedrijf de Marke lopen voorop met oplossingen die een wereldwijde impact hebben. Denk aan mestreductie, bodemverbetering en de ontwikkeling van vleesvervangers.

“We investeren als provincies al 150 miljoen euro in natuurherstel, uitbreiding van de natuur en biodiversiteit en landbouwinnovaties”, zegt Heidema.

“Helaas is dit niet genoeg. We vragen daarom de nieuwe regering om onder meer mee te investeren in een innovatiefonds van 200 miljoen euro voor agrarische ondernemers. Dat helpt hen ‘groen te doen zonder rood te staan’. Voor de aanpak van droogte en stikstof vragen we het Rijk om 480 miljoen euro.”

Groene en digitale economie

De coronacrisis heeft aangetoond dat het belangrijk is dat Nederland zijn eigen medische bevoorradingsketen heeft. Ook moeten innovaties sneller naar de markt kunnen worden gebracht. De toonaangevende kennisinstellingen en bedrijven in Oost-Nederland hebben tijdens de crisis hun waarde bewezen. Denk aan digitale huisartsbezoeken en operaties met een robot.

“Via de Strategische Innovatie Investeringsagenda SIIA investeren we in Oost-Nederland al volop in groene en digitale economie”, aldus Berends. “Maar ook dat is onvoldoende. We vragen de nieuwe regering om met ons mee te doen en 20 miljoen euro te investeren in de MedTech-clusters aan de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen.”

Gouden handjes en slimme koppen

Oost-Nederland vraagt de nieuwe regering verder om de mkb-sector fors te ondersteunen. “Wat heb je immers aan technologie als je niet de vakmensen hebt die het doorontwikkelen en installeren”, vraagt Heidema zich af.

“Het oosten is dé mkb-regio van Nederland en juist deze sector heeft een belangrijk aandeel in de energietransitie. Het mkb heeft voor de verduurzaming ‘gouden handjes en slimme koppen’ nodig om de opgave en de vraag te kunnen voldoen. Daarnaast is het belangrijk dat mkb net zo veel aanspraak kan maken op de spreekwoordelijke duurzaamheidspot als grote bedrijven. We vragen het Rijk via regiodeals, mkb-deals en gerichte investeringen om minstens 1,16 miljard euro.”

Gezond verstand

In de brief die deze week aan de informateur is verstuurd staan meer investeringskansen in Oost-Nederland. Beide commissarissen merken daarbij op dat investeren in Oost-Nederland financieel ook nog eens heel interessant is. “Wij investeren zelf al 1,3 miljard euro en vragen het Rijk dit bedrag aan te vullen met 3,3 miljard. Met hulp van partners en beschikbare EU-fondsen streven we naar een verdubbeling van elke euro die het Rijk in Oost-Nederland steekt. Zo maken we samen werk van herstel en brede welvaart. Met gezond verstand tackelen wij de problemen van Nederland!”