Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

8RHK Ambassadeurs


Deze tijd vraagt om de Achterhoek. Wij bieden alle ruimte voor innovaties en experimenten bij onze hightech maakbedrijven en slimme agrofoodsector in een prachtige, groene woon- en werkomgeving.

De Achterhoek: experimenteerregio voor Nederland

Ons open innovatiesysteem past bij onze doe-mentaliteit. Dit leidt tot praktische, techniek- en innovatiegedreven oplossingen in de maakindustrie, de (kringloop)landbouw, de zorg en het onderwijs. We experimenteren en leren volop bij het CIVON, in het Smart Business Center en bij Incubator De Steck. We zijn voorbeeldregio voor de transitie in de landbouw met de bloeiende vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek, het project Kunstmestvrije Achterhoek en het agro-innovatiecentrum De Marke, een samenwerking met de WUR. In de zorg experimenteren we met datagedreven oplossingen en preventie. En we zijn sterk in vernieuwend (technisch) onderwijs, zoals Smart Technical Education Achterhoek.

Smart Industry i.c.m. jeugdig techniekonderwijs.

Samen dr’an

Samen pakken we aan: ondernemers, onderwijs, zorg, woningcoöperaties en overheid. Dit doen we op basis van de Achterhoek Visie 2030 in een unieke Smart Governance.

Veel van onze successen borduren voort op initiatieven vanuit de samenleving. We pionieren, experimenteren en realiseren. Ons innovatieve MKB, met z’n vele bloeiende familiebedrijven, loopt voorop bij het implementeren van ‘smart’ toepassingen, deelt kennis en trekt samen op met aandacht voor human capital. We behoren tot de regio’s met de meeste patenten en innovaties. Onze hightech-producten gaan de hele wereld over.

8RHK draagt bij aan landelijke opgaven

Wij hebben een sterk, zich steeds vernieuwend bedrijfsleven, gevestigd in een prachtige en ruime leefomgeving met voldoende betaalbare woningen, ook voor nieuwkomers. Daarmee bieden we kansen om de overspannen (woning)markt in het westen te ontlasten. We spelen met deze rijkdom aan ruimte in op de opgaven rondom klimaat, stijging van de zeespiegel en crises als Corona. Onze bereikbaarheid via de weg en het OV is daarbij een constant punt van aandacht.

We pakken klimaatadaptatie, energietransitie en het vergroten van de biodiversiteit in het buitengebied in samenhang aan. Onze ideeën en innovaties hiervoor zijn toepasbaar in de rest van het land. Met het sluiten van de Regio Deal Achterhoek heeft het Rijk onze bijdrage aan de landelijke opgaven al erkend.