Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

Ervaar de Kracht van Oost


Wat is de kracht van de ruimtelijk-economische structuur van Oost-Nederland en in hoeverre is deze toekomstbestendig?

Dat is de hoofdvraag van het onderzoek Kracht van Oost 2 dat onlangs door de provincies Gelderland en Overijssel is opgeleverd. Om deze vraag te beantwoorden heeft een multidisciplinair team wetenschappers gekeken naar de ruimtelijke samenhang van de regionale economie van Oost Nederland.  Alle regio’s krijgen te maken met internationale trends als digitalisering en duurzaamheid.  Steeds vaker moet rekening gehouden worden met schaarsere ruimte. Het onderzoek belicht daarom de veerkracht van de economie vanuit verschillende perspectieven.  Kracht van Oost 2 is daarmee een aanvulling op Kracht van Oost (2016) waarin de negen regio’s en hun economische verhoudingen centraal stonden.

Om de samenwerking met de Duitse regio’s  te versterken is nu ook een Duitstalige versie gemaakt.

Beide onderzoeken en hun deelrapporten zijn op deze plaats te downloaden.

Onderzoeken Kracht van Oost 2.0:

Kracht van knopen en verbindingen – input voor het onderzoek ‘Kracht van Oost’ van de provincies Gelderland en Overijssel. Door Daan Zandbelt & Jan Maarten van Hemert (Zwarte Hond)


Deelonderzoeken Kracht van Oost 1.0:

De kracht van het Oosten

Kracht van Oost (2016)

In 2016 onderzochten zes  wetenschappers de concurrentiepositie van Oost Nederland. Zij combineerden economische geografie, bestuurskundige kennis en de identiteit van de gebieden. Hieruit bleek dat de regio’s er in het algemeen goed voor staan. Regio’s gebruikten de resultaten bij het actualiseren van hun regionale agenda’s. Het onderzoek heeft bovendien onderbouwing gegeven aan de opgaven in de Omgevingsagenda Oost-Nederland die met de regio’s en Rijksdepartementen is opgesteld.  Het resultaat als definitief werkdocument vindt u hier.

Werken aan de Kracht van Oost

Op 4 maart 2021 is een webcast georganiseerd over de Kracht van Oost. Kijk hier de uitzending terug. De komende jaren zal aan de Kracht van Oost blijven gewerkt. Om daar richting aan te geven is het onderzoek vertaald in 12 aanbevelingen. 

Werken aan de Kracht van Oost

Op 4 maart 2021 is een webcast georganiseerd over de Kracht van Oost.

Deze worden u al in praktijk gewerkt, zoals blijkt uit deze voorbeelden:

  • The Protein Cluster – de ijzersterke positie van Oost Nederland op het gebied van eiwittransitie.
  • Fraunhofer Institute – Het AMCE – advanced manufacturing campus Europe –  gaat in samenwerking met Fraunhofer Institute bijdragen aan de versterking van de hightech industrie in Oost-Nederland.
  • De Waterfabriek – Dijkgraaf Stefan Kuks breekt een lans voor een innovatieve aanpak van hergebruik van grondstoffen met de grondstoffenfabriek voor volgende generaties .
  • De NS – Maarten Haverkamp, directeur van NS Noord-Oost roept op om te investeren in het OV van de toekomst zodat pendelen en reizen sneller en beter kan.