Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

Kracht van Oost 2.0


Wat is de kracht van de ruimtelijk-economische structuur van Oost Nederland en in hoeverre is deze toekomstbestendig? Dat is de hoofdvraag van het onderzoek Kracht van Oost. In 2016 hebben de provincies Gelderland en Overijssel de eerste editie van het multidisciplinaire onderzoek Kracht van Oost opgeleverd (KvO). In 2020 voeren we een nieuw onderzoek uit; Kracht van Oost 2.0.

De nieuwe onderzoeken van dit jaar:

Kracht van knopen en verbindingen – input voor het onderzoek ‘Kracht van Oost’ van de provincies Gelderland en Overijssel. Door Daan Zandbelt & Jan Maarten van Hemert (Zwarte Hond)


Lees hier de eerste onderzoeken uit 2017

De kracht van het Oosten

In 2016 onderzochten zes gezaghebbende wetenschappers de concurrentiepositie van Oost Nederland. Zij combineerden economische geografie, bestuurskundige kennis en de identiteit van de gebieden. Het resultaat als definitief werkdocument vindt u hier.

Uit de Kracht van Oost 1.0 is gebleken dat de regio’s er in het algemeen goed voor staan. Regio’s gebruikten de resultaten bij het actualiseren van hun regionale agenda’s. Het onderzoek heeft bovendien onderbouwing gegeven aan de opgaven in de Omgevingsagenda Oost-Nederland die met de regio’s en Rijksdepartementen is opgesteld.

Kracht van Oost 2.0

In 2020 is er behoefte aan een nieuw onderzoek, de Kracht van Oost 2.0. Niet meer alleen de situatie kennen, maar ook de achterliggende mechanismen achterhalen en begrijpen. Dat leidt enerzijds tot verdieping en anderzijds tot verbreding van het onderzoek. Daarnaast is er de afgelopen tijd veel veranderd en staat Oost-Nederland voor nieuwe opgaven en keuzen. De provincies Gelderland en Overijssel zijn initiatiefnemers voor deze nieuwe versie onder de noemer KvO2.0. Het onderzoek kijkt naar de robuustheid van de economie op de lange termijn, maar de impact van de coronacrisis wordt niet genegeerd.

Het onderzoek en de onderzoekers

Pieter Tordoir – Daily Urban System: wat zijn de regionale verplaatsingspatronen van Oost Nederland vanuit verschillende perspectieven en welke strategische verbindingen zijn er?

Evert Meijers – Ruimtelijke synergie: in hoeverre zijn regio’s, steden en plaatsen van Oost Nederland gerelateerd aan elkaar en wat is het effect hiervan?

Ron Boschma – Regionale diversificatie: Wat is de innovatiekracht van Oost Nederland en hoe kan deze versterkt worden?

Frank van Oort – Economic resilience: Hoe weerbaar is de economie van Oost Nederland voor geopolitieke en economische schokken?

Eveline van Leeuwen – Circulariteitstransitie: Wat is de invloed van de transitie naar een circulaire economie op de voedselproductiesystemen van Oost-Nederland?

Otto Raspe – Brede welvaart: Wat is de status van de brede welvaart van de regio’s en hoe kan deze behouden en verbeterd worden?

Anet Weterings – Human capital: Hoe is het met de werkzekerheid in Oost Nederland en de verschillen tussen de regio’s?

Daan Zandbelt – Ontwerpende discipline: Ontwerpend onderzoek waarin gezocht wordt naar scenario’s voor de ruimtelijke ontwikkeling

Han Olden i.s.m. Jacco Geurts en Koen Docter (beleidsinformatie provincies) – Actualisatie van de economische cijfers KvO1.0.

Oedzge Atzema – wetenschappelijk adviseur.

Proces en planning

Februari tot juli: Onderzoeksfase. We informeren de betrokken partijen regelmatig met (digitale) sessies en nieuwsbrieven.

De huidige planning is om het eindrapport in het najaar 2020 te presenteren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de actuele ontwikkelingen rond Kracht van Oost? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. Hiermee houden we u regelmatig op de hoogte.