Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

De Veluwe


De Veluwe is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-West Europa. We willen dit unieke natuurgebied behouden voor de toekomst. De ambitie van de Veluwe is om in 2030 meer plant- en diersoorten te hebben (biodiversiteit) en het toerisme te verduurzamen. Met Veluwe op 1 – een samenwerkingsverband van veertig Veluwse partijen (gemeenten, provincie Gelderland, recreatieondernemers en terreinbeheerders) kunnen wij deze uitdagingen op korte termijn aanpakken. Samen met het programma Vitale Vakantieparken en provincie Gelderland is onlangs onze aanvraag voor een Regiodeal Veluwe gehonoreerd.

De Veluwe

Ruimte slim benutten

Wij werken aan het beheer en herstel van de natuur, ook in relatie tot recreatie en landbouw. Daarbij valt veel te winnen door optimalisering van het ruimtegebruik. Zo is er op en rond de Veluwe een Beheerplan gemaakt, dat nu wordt uitgevoerd. Recreatiezonering is één van de maatregelen, waarbij nieuwe wandel-en fietspaden recreanten verleiden kwetsbare natuurgebieden te mijden.

Spreiden van bezoekers

We creëren logische toegangspoorten naar de Veluwe, van waaruit bezoekers als vanzelf de meest gewenste routes kunnen volgen om het gebied te ontdekken. Zo kunnen we de recreatie op de Veluwe bijsturen, de bezoekers op populaire locaties spreiden én ervoor zorgen dat kwetsbare natuur wordt ontzien.

Verduurzaming

We verduurzamen de recreatiesector op de Veluwe versneld: meer e-mobiliteit, verbetering van de biodiversiteit op recreatiebedrijven, meer productie van duurzame energie, meer circulariteit. Zo blijft de Veluwe een bestemming waar bezoekers op een duurzame wijze genieten van een rijke natuur en een excellent verblijf.

‘Veluwe-wet’

Wij maken samen met het Rijk een overkoepelende ‘Veluwe-wet’ die ruimte en flexibiliteit biedt: een ondersteunend pakket aan wet- en regelgeving dat effectieve oplossingen mogelijk maakt voor de ruimtelijke, organisatorische en bestuurlijke opgaven op de Veluwe.