Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

FruitDelta Rivierenland


FruitDelta Rivierenland is een regio met ruimte en rust pal naast de Randstad en is onderdeel van de provincie Gelderland. De regio kenmerkt zich door de samenwerking tussen ondernemers, overheid, organisaties en onderwijsinstellingen binnen en buiten de regio en het MKB-ondernemerschap in de tuinbouw en logistiek.

Ruimte voor duurzame ontwikkeling en brede welvaart!

We zetten in op voedsel van de toekomst, MKB innovatie, een vitale en veerkrachtige (beroeps)bevolking, maar ook op klimaatverandering. Wij kunnen slim, duurzaam en op een inclusieve wijze bijdragen aan de opgaven van Nederland. Wij bundelen de krachten rondom opgaven in een FruitDelta Gebiedsagenda en hebben een Regionaal Investeringsfonds met Economic Board. Een voorbeeld is de Regiodeal FruitDelta Rivierenland waarin we samen met de provincie en het Rijk werken aan een brede welvaart door ons ecologisch, sociaal en economisch kapitaal te versterken.

Wereldspelers

In Oost zijn alle ingrediënten aanwezig om slim en duurzaam voedsel te kweken. De combinatie van onze tuinbouwbedrijven, die wereldspelers zijn, met een flinke onderzoekscapaciteit in Food Valley (WUR) voor productinnovatie, Health Valley (RUN) voor gezonde voeding en Universiteit Twente voor voedseltechnologie is uniek. De versnellingsagenda Duurzaam Verder van Greenport Gelderland en het project Boomgaard van de toekomst maken de uitrol van innovaties concreet en pilots mogelijk in de FruitDelta. De streekbeleving “Streeckerij de Betuwe’’, is het instrument om gezonde streekproducten te ervaren. Dit is tevens een impuls voor waardevol toerisme en de spreiding van het toerisme over Nederland. Hiervoor is een goede bereikbaarheid essentieel.

In Zuid-Gelderland zijn drie nationale hotspots die zich profileren als Logistics Valley, allen een onderdeel van de Europese logistieke corridor tussen Rotterdam en Genua. Door het samenwerkingsverband Logistics Valley Rivierenland wordt in het Huis van de Logistieke samenwerking, gewerkt aan verduurzaming van de logistieke sector, MKB innovatie en de Human Capital Agenda, zoals het enthousiasmeren van jongeren.

De Regionale Energie Strategie partners maakten naast afspraken over de bijdrage aan de doelstellingen van Provincie en Rijk, een afspraak over een samenwerkingsagenda. Een voorbeeldplan van deze agenda is CO2 gebruik en warmteopslag voor het tuinbouwkassengebied in de Bommelerwaard.