Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

Lisa Westerveld


De mooiste plek in Oost Nederland:

De treinreis van Nijmegen naar Aalten, waar je letterlijk door de diverse landschappen in het Oosten reist.

Oost Nederland is voor mij:

Thuiskomen. Letterlijk en figuurlijk, want ik heb nooit ergens anders dan in Oost-Nederland gewoond.

Mijn voorstel om Nederland slim te benutten: 

 Zorgen voor goede kinderopvang, zorg en onderwijs, juist in plattelandsregio’s. Als er geen school meer is in een dorp, gaan gezinnen zich hier niet vestigen. Als er geen goed vervolgonderwijs is trekken jongeren weg, om soms niet meer terug te komen. Kennisinstellingen en het bedrijfsleven hebben elkaar nodig. Daarom moet er juist meer geïnvesteerd worden in opvang en onderwijs, dat betaalt zich dubbel en dwars uit.