Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

Onze 5 slimme speerpunten


Ruimte voor Wonen en bereikbaarheid

Het landelijk woningtekort is niet meer alleen in de Randstad op te lossen. Steeds meer inwoners komen vanuit het westen van het land naar Oost-Nederland. Alleen al vanuit de Randstad verwachten we de komende vijf jaar zo’n 60.000 nieuwe huishoudens. Met de voorgenomen bouw van 150.000 nieuwe woningen biedt Oost-Nederland een belangrijke bijdrage aan de landelijke vraag naar betaalbare woningen.

Ruimte voor Sleuteltechnologie

Nederland staat voor enorme medische-, digitaliserings- en verduurzamingsopgaven. Oost-Nederland heeft voor veel opgaven de toekomstige oplossingen in handen. Het Oost-Nederlandse ecosysteem heeft toonaangevende kennisinstellingen en bedrijven die een belangrijke rol in de ontwikkeling van de sleuteltechnologieën. Nederland kan de toepassing van sleuteltechnologieën versnellen door de kracht van Oost-Nederland te benutten.

Ruimte voor MKB / familiebedrijven

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de economische motor van Nederland. Zeven op de tien banen in het bedrijfsleven zijn er dankzij het mkb. Oost-Nederland is hét mkb-landsdeel van Nederland met relatief veel familiebedrijven. Zij zijn nodig om onze nationale economie en onze lokale gemeenschap na de coronacrisis weer op te bouwen.

Ruimte voor transitie

Nederland staat voor een grote opgave in de energietransitie. Een deel van de oplossing ligt in decentrale energiesystemen met geïntegreerde toepassingen voor duurzame mobiliteit, de bebouwde omgeving en de industrie. Dit vraagt om innovatieve oplossingen: slimme combinaties van techniek en infrastructuur voor een betaalbare en betrouwbare energievoorziening. Oost-Nederland heeft een innovatieve maakindustrie en kennisinstellingen die samen met overheden en eindgebruikers werken aan de energietransitie.

Ruimte voor landbouw en natuur

In Oost-Nederland beschikken we over een unieke mix van stad en platteland, waaronder de grootste Natura2000-gebieden van Nederland. Onze landbouw en bijzondere flora en fauna zijn de afgelopen jaren steeds verder onder druk komen te staan, onder meer door stikstof en droogte. Grootschalige toepassing van deze kennis vraagt om nationale betrokkenheid. Door een integrale aanpak brengen we landbouw en natuur weer dichter bij elkaar en investeren we in de leefbaarheid en economische kansen van het platteland. In Oost-Nederland. Voor héél Nederland.