Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

Regio Foodvalley


Regio Foodvalley – centraal in Nederland, onderdeel van Gelderland en Utrecht – is dé plek waar wordt ingezet op de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Regio Foodvalley heeft de kennis en het netwerk om als proeftuin innovaties tot stand en in de praktijk te brengen rondom emissiereductie, veevoer en bodemkwaliteit. Alles over Foodvalley

Contactpersoon:

Anneke Galama

+31 (0)6 48938156