Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

Regio Zwolle


Als één van de sterkste, centraal gelegen en meest dynamische economische groeiregio’s van Nederland biedt Regio Zwolle alle ruimte voor wonen, werken, ondernemen, recreëren en experimenteren. Klimaatadaptatie krijgt alle aandacht bij vraagstukken als verstedelijking, bereikbaarheid en circulaire economie. In Regio Zwolle stemmen we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed op elkaar af door middel van de Human Capital Agenda, waarin MKB-(familie)bedrijven en overheden goed samenwerken.

Ruimte voor de economie van morgen en de nieuwe arbeidsmarkt

Als centraal gelegen en uitstekend bereikbare regio met veel MKB-(familie)bedrijven levert Regio Zwolle een forse bijdrage aan de economische groei. Talent- en kennisontwikkeling zijn daarvoor belangrijke brandstoffen. Wij bieden ruimte voor innovaties in sectoren als e-commerce, logistiek, agrifood, health en kunststoffen. Die innovatiekracht  wordt nu ook ingezet voor oplossingen die de coronacrisis helpen bestrijden. Verscheidene bedrijven in onze regio zijn aan de slag met gezichtsmaskers en medische schorten.

Samen met het Rijk werken we aan de economie en arbeidsmarkt van morgen. Met de Human Capital Agenda zetten we in op een arbeidsmarkt gericht op wendbaarheid, beschikbaarheid en inclusiviteit. Als wij in staat worden gesteld dat maximaal te blijven doen, met voldoende regelruimte van het Rijk, worden alle Nederlanders daar beter van.

Ruimte om te experimenteren met klimaatoplossingen

Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven: klimaatadaptatie, energietransitie en de voortgaande verstedelijking. Regio Zwolle pakt de enorme regionale woningbouwopgave klimaatbestendig aan. We betrekken inwoners en ondernemers bij het ontwikkelen van creatieve oplossingen voor ‘het nieuwe klimaat’. Oplossingen zoals een sensoren-meetnetwerk, waarmee inwoners het microklimaat in hun wijk kunnen meten, zijn voor de regio en de rest van het land toepasbaar.

Als demo-delta voor Nederland verbeteren we onze watersystemen om effecten van klimaatverandering aan te kunnen. Deze verbeteringen verbinden we aan onze woningbouwopgaven en onze landelijke knooppuntstatus, zoals in onze grootste ontwikkellocatie: Spoorzone Zwolle. Rijk en regio hebben elkaar nodig om onze demo-delta veilig en leefbaar te houden. Zo maken we samen Nederland mooier, groener en slimmer.