Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen


Er zijn veel maatschappelijke uitdagingen die ons dagelijks leven enorm beïnvloeden. De coronacrisis, de energietransitie en het verduurzamen van de voedselproductie zijn daar actuele voorbeelden van. In de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen werken kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen aan oplossingen die bijdragen aan gezonde groei: een groei zonder afwenteling op toekomstige generaties, een circulaire groei, een groei waarbij de mens centraal staat.

Topbedrijven in de sectoren Food, Health en Energy en kennis- en zorginstellingen met unieke expertise en vooraanstaand onderzoek dragen hier direct aan bij. De regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland stimuleren en ondersteunen de ontwikkeling van innovatieve en duurzame initiatieven: van kleine start-ups tot grote spelers. Samen werken we aan het versterken van de innovatiekracht in een groene regio – de poort naar Noordrijn-Westfalen – met een bijzondere woon- en leefkwaliteit, waar we samen sturen op kwalitatieve groei.

© The Economic Board: de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen heeft een directe verbinding met het Europese achterland via weg, water en lucht.

De innovatiekracht van de regio Arnhem-Nijmegen levert een bijdrage aan de opgaven en uitdagingen van morgen, in Nederland en daarbuiten.

Health

Om in 2040 de kwaliteit van leven verder te verbeteren moet ons zorgsysteem verder worden versterkt. De coronacrisis heeft dat eens te meer duidelijk gemaakt. Het unieke Health- en Hightech-cluster in de regio, de uitvalsbasis voor bedrijven en organisaties als het Radboudumc, NXP, Synthon en het Chip Integration Technology Centre (CITC), werken aan innovatieve zorgoplossingen voor nu én het post-coronatijdperk.

Wij pleiten er voor om te investeren in start-upprogramma’s, talent en dé sleuteltechnologieën in de gezondheidszorg; digital health, healthy brain en drug discovery.

© The Economic Board / The Life Net: onderzoekers van het Donders Instituut onderzoeken de relatie tussen voeding en de hersenen

Een technologie die impact maakt op veel van deze ontwikkelingen is Artificial Intelligence (AI). De Radboud Universiteit neemt, na ruim dertig jaar onderzoek, nationaal en internationaal een toppositie in, vooral op het gebied van human centered AI. Privacy en digitale veiligheid staan hierbij voorop. Met het Artificial Intelligence for Life Center creëren we een ecosysteem waarin verbindingen tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden worden gerealiseerd.

Bekijk deze documentaires over AI:

Energy

De regio Arnhem-Nijmegen kent veel activiteit op waterstofinnovaties. Naast technologische ontwikkelingen zijn er ook praktische toepassingen te vinden zoals vuilniswagens en personenauto’s op waterstof, die kunnen tanken bij openbare waterstoftankstations.

In de landelijke Waterstofvisie wordt onderschreven dat Arnhem een hotspot is voor waterstof. Waterstof- en batterijtechnologie en smartgrid-toepassingen worden onder andere ontwikkeld op het Arnhemse Industriepark Kleefse Waard (IPKW), waar bedrijven als HyGear, Elestor, het New Energy Innovation Lab en het Power Lab zijn gevestigd. Arnhem is de “Hotspot Energy” van Oost Nederland. Ook op de thema’s energie-opslag en ICT/Smart Grids worden innovatieve technieken doorontwikkeld op Arnhems Buiten en de kenniscampus van de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Het zijn deze instellingen en bedrijven die Nederland helpen bij de overgang naar een circulaire economie. Wij pleiten ervoor om te investeren in het New Energy Innovation Lab.

©IPKW: Minister Wiebes maakt kennis met het Arnhemse waterstofcluster.
© The Economic Board: laadplein op Industriepark Kleefse Waard, waar een sterk energiecluster zich richt op het ontwikkelen van bijdragen aan de energietransitie.

In de regio Arnhem-Nijmegen werken we samen aan de versterking van een groene metropoolregio waarbij een nieuwe balans tussen circulaire groei en ontspannen leefkwaliteit voorop staat. In de pilot Omgevingsagenda Oost-Nederland (mei 2020), die de gezamenlijke integrale gebiedsgerichte opgaven van Rijk en regio bevat voor Oost-Nederland, is de innovatieve Groene Metropoolregio als één van de 8 concrete opgaven benoemd. Met deze agenda versterken Rijk en regio de gebiedsgerichte aanpak en samenwerking bij opgaven in de fysieke leefomgeving en geven zij uitvoering aan de één-overheid gedachte. De regio Arnhem-Nijmegen heeft, samen met Foodvalley, een voorstel gemaakt aan het Rijk met als titel Naar een groene metropoolregio, Arnhem Nijmegen Foodvalley als de 5e kroonjuweel van Nederland. Zie https://www.regioan.nl/nieuws/novi-propositie/

© The Economic Board: Drijvend zonnepark in tuinbouwgebied NEXTgarden waar innovatieve voedselproductie plaatsvindt terwijl men nastreeft energieneutraal te zijn.

Contact:

Henk van den Berg

info@regioan.nl

Gemeente Arnhem

Cécile de Boer

cecile.de.boer@arnhem.nl

Gemeente Nijmegen

Matthijs Lenis

m1.lenis@nijmegen.nl

The Economic Board

Matthijs Kop

m.kop@theeconomicboard.com