Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

Ruimte voor landbouw en natuur


In Oost-Nederland beschikken we over een unieke mix van stad en platteland, waaronder de grootste Natura2000-gebieden van Nederland. Onze landbouw en bijzondere flora en fauna zijn de afgelopen jaren steeds verder onder druk komen te staan, onder meer door stikstof en droogte.

Natuurderij Keizersrande

De oplossingen voor deze problemen worden dicht bij huis bedacht en uitgetest. Onze innovatieve bedrijven en kennisinstellingen, zoals Wageningen University & Research zijn in natuur- en landbouwonderzoek wereldwijd toonaangevend. Wij beschikken over de kennis en de ruimte om de voedselketen duurzamer en toekomstbestendiger te maken en hiermee voorop te lopen in de wereld.

Grootschalige toepassing van deze kennis vraagt om nationale betrokkenheid. Voor de aanpak van de  stikstofcrisis is natuurherstel essentieel met een regionale aanpak, zoals op de Veluwe.

De droogteproblematiek, die in de Achterhoek en Twente extra urgent is, vergt een andere manier van denken: van water-overvloed naar water-schaarste. Wij roepen het Rijk op om de droogte-problematiek te betrekken bij alle ruimtelijke afwegingen. Door een integrale aanpak brengen we landbouw en natuur weer dichter bij elkaar en investeren we in de leefbaarheid en economische kansen van het platteland. In Oost-Nederland. Voor héél Nederland.