Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

Ruimte voor Sleuteltechnologie


Nederland staat voor enorme medische-, digitaliserings- en verduurzamingsopgaven. Oost-Nederland heeft voor veel opgaven de toekomstige oplossingen in handen. Het Oost-Nederlandse ecosysteem heeft toonaangevende kennisinstellingen en bedrijven die een belangrijke rol in de ontwikkeling van de sleuteltechnologieën.

  • Artificial Intelligence, bijvoorbeeld de AI Coalitie
  • Medische Technologie: bijvoorbeeld TechMed
  • Nanotechnologie- Fotonica
  • Smart Materials
  • Robotica

Door een sterke en vraaggerichte koppeling met het bedrijfsleven kunnen sleuteltechnologieën sneller worden toegepast. Wij zetten in op het ondersteunen van de hele keten waarin innovatieve start- en scale-ups een belangrijke plek hebben. 

Nederland kan de toepassing van sleuteltechnologieën versnellen door de kracht van Oost-Nederland te benutten en daarbij stevig in te zetten op industriebeleid, de ontwikkeling van startups en scale-ups mogelijk te maken en verder te gaan op de ingeslagen weg van KIC (Kennis- en innovatieconvenant) en KIA (Kennis- en Innovatieagenda) en verdere financiering van alle TRL niveaus (van fundamenteel onderzoek tot concrete toepassing).