Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

Ruimte voor Transitie


Oost-Nederland biedt oplossingen voor de energietransitie

Nederland staat voor een grote opgave in de energietransitie. Een deel van de oplossing ligt in decentrale energiesystemen met geïntegreerde toepassingen voor duurzame mobiliteit, de bebouwde omgeving en de industrie. Dit vraagt om innovatieve oplossingen: slimme combinaties van techniek en infrastructuur voor een betaalbare en betrouwbare energievoorziening.

Oost-Nederland heeft een innovatieve maakindustrie en kennisinstellingen die samen met overheden en eindgebruikers werken aan de energietransitie. Onze regio is een living lab voor decentrale energiesystemen, waarin waterstoftechnologieën en -toepassingen een belangrijke plek hebben. Voorbeelden zijn Connectr in Arnhem, GROHW in Deventer en New Energy Garden in Almelo. Een goede aansluiting op de nationale en internationale waterstof-infrastructuur is hierbij cruciaal.

We roepen het Rijk op onze kennis en onze ervaring met decentrale energiesystemen te benutten en die samen verder uit te bouwen. Maak gebruik van de kracht van Oost-Nederland, de mogelijkheden als living lab en van onze innovatieve maakindustrie.

Oost- Nederland: living-lab
voor smart energy hubs
Oost-Nederland heeft als living lab voor
slimme decentrale energiesystemen alles in
huis om bij te dragen aan de energietransitie.
In deze regio ontwikkelen we schaalbare
innovaties en passen deze toe in de praktijk.
Deze innovaties zetten we wereldwijd in,
waarbij de focus ligt op energieopslag
& conversie, waterstoftechnologie en
systeemintegratie

Een greep uit ons aanbod in het Oosten:

Connectr https://connectr-lab.nl/

New Energy Garden https://www.vdlenergysystems.com/

Grohw: https://grohw.nl/