Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

Ruimte voor Wonen en bereikbaarheid


De Randstad verschuift naar het Oosten

Het landelijk woningtekort is niet meer alleen in de Randstad op te lossen. Steeds meer inwoners komen vanuit het westen van het land naar Oost-Nederland. Alleen al vanuit de Randstad verwachten we de komende vijf jaar zo’n 60.000 nieuwe huishoudens. Met de voorgenomen bouw van meer dan 150.000 nieuwe woningen biedt Oost-Nederland een belangrijke bijdrage aan de landelijke vraag naar betaalbare woningen.

In het Woonakkoord Oost delen we de grote woonopgave op in een Woondeal voor de regio Arnhem-Nijmegen en een verstedelijkingsstrategie voor de regio’s Zwolle, Deventer, Enschede, Cleantech Regio en Regio FoodValley. Om de ambities te kunnen realiseren moet het Rijk zorgen voor voldoende stikstofruimte om de duurzame bouw van woningen mogelijk te maken.

Met de voorgenomen bouw van meer dan 150.000 nieuwe woningen biedt Oost-Nederland een belangrijke bijdrage aan de landelijke vraag naar betaalbare woningen.

Door mobiliteit en wonen in samenhang te zien hoeft de groei zich niet te concentreren in de Randstad en is verdere spreiding mogelijk. Speciale aandacht vragen wij hierbij voor bereikbaarheid over de weg (zoals de A1, A12, de A15-corridor, de A28-corridor en de N35), en via het spoor (zoals de spoorlijn Zwolle-Twente-Münster, de RegioExpress Achterhoek en de Regiosprinter tussen Amersfoort, Barneveld en Apeldoorn). Dat zorgt voor een fijne woon- en werkomgeving én een optimale bereikbaarheid van Oost-Nederland – van en naar de Randstad, binnen Oost-Nederland én van en naar buurland Duitsland.

Via het spoor zorgen we voor een fijne woon- en werkomgeving én een optimale bereikbaarheid van Oost-Nederland – van en naar de Randstad.