Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

Nederland Slim Benutten


De komende jaren staat Nederland voor belangrijke maatschappelijke opgaven. Voor de aanpak van de transities in het post-corona tijdperk zijn innovatieve oplossingen nodig, die worden ontwikkeld in Oost-Nederland.

De landbouw in Oost-Nederland wil voorop blijven lopen op het gebied van innovatie en verduurzaming. Een belangrijke basisvoorwaarde is daarbij wel dat er voldoende gezonde landbouwbedrijven overblijven om de gewenste omschakeling kunnen maken. Het Rijk zal zich hier stevig voor moeten blijven inzetten.

Regio Food Valley, Cleantech Regio, regio Arnhem-Nijmegen, Regio Achterhoek, Fruitdelta Rivierenland, Veluwe, Regio Twente en Regio Zwolle hebben de kracht, de ruimte en de kennis op het gebied van gezonde voeding, circulaire economie, natuur en recreatie, energie, logistiek, slimme industrie en de nieuwe sleuteltechnologieën Artificial Intelligence, Med Tech en waterstof.

Wij roepen de politieke partijen op gebruik te maken van de Kracht van Oost, de regio’s te ondersteunen en de aangedragen oplossingen beschikbaar stellen aan de rest van Nederland.

Wij willen Nederland slim benutten.