Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

Regio Twente


Jasper Kerkwijk, senior adviseur public affairs, j.kerkwijk@twenteboard.nll, 06 150 50 268
Ayke van Bloem, adviseur public affairs, a.vanbloem@twenteboard.nl, 06-50067237

In Twente laten we vandaag zien hoe de toekomst vorm krijgt. Wij hebben de ruimte voor innovatie en ondernemerschap en verbinden kennis met een sterk bedrijfsleven.

Ruimte voor innovatie en ondernemerschap

Twente onderscheidt zich als een ondernemende en technologische topregio met een focus op hightech en maakindustrie. De Universiteit Twente, als meest ondernemende en best valoriserende universiteit van Nederland, vormt samen met Saxion Hogeschool, ROC van Twente en een sterke MKB-structuur de spil van het innovatieve ecosysteem van Twente. Innovatie en ondernemerschap zitten in het DNA van de regio. Twente beschikt over specifieke kennis op het gebied van Artificial Intelligence, Robotica, Fotonica, Nanotechnologie en Smart Materials, die van groot belang zijn voor strategische sectoren zoals Smart Industry, Energy en Medische Technologie. Technologische innovaties op het gebied van drones, toekomstgerichte landbouw, duurzaamheid (circulair textiel), mobiliteit en slimme zorg worden in Twente met succes getest en toegepast. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Rijk via de Regio Deal Twente en de Omgevingsagenda Oost-Nederland.

De kennisinstellingen en bedrijven in de regio blinken uit in het toepasbaar maken en het wereldwijd vermarkten van deze technologische innovaties. Dit leidt tot baanbrekende oplossingen die het verschil maken voor het verdienvermogen van Twente én Nederland. De regio heeft een wendbaar en veerkrachtig bedrijfsleven dat zich snel kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Tijdens de Coronacrisis wordt bijvoorbeeld de technische kennis uit Twente volop benut. Twentse bedrijven, zoals Demcon, Minivalve, maar ook het TechMed Centre van de Universiteit Twente reageren proactief en zetten hun kennis en kunde in voor Nederland en de rest van de wereld.

Twente is strategisch gelegen en gepositioneerd tussen de Randstad en Duitsland. Door slimme en duurzame verbindingen wordt de hightech positie van Twente sterk verankerd in internationale kennisnetwerken. Een goede bereikbaarheid van de regio is noodzakelijk om het innovatieve ecosysteem van Twente maximaal te benutten, zodat Twente een nog grotere bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat.