Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen Nederland slim benutten

Regio Zwolle


Als één van de sterkste, centraal gelegen en meest dynamische economische groeiregio’s van Nederland biedt Regio Zwolle alle ruimte voor wonen, werken, ondernemen, recreëren en experimenteren. Klimaatadaptatie krijgt alle aandacht bij vraagstukken als verstedelijking, bereikbaarheid en circulaire economie. In Regio Zwolle stemmen we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed op elkaar af door de Human Capital Agenda, waarin mkb-(familie)bedrijven en overheden goed samenwerken.


Gunnen, groeien en grensontkennend werken zit in het DNA van Regio Zwolle, daar maakt de regio het verschil mee. In goede tijden en in tijden van crisis. Het regionale initiatief samenuitdecrisisregiozwolle.nl is een voorbeeld van hoe we in deze regio grensontkennend de samenwerking vorm geven. Vanuit de Regio Zwolle Brigade verbinden we de netwerken en expertises op het gebied van arbeid en economie. We peilen de stemming onder ondernemers om hen bij te staan in de coronacrisis en de fase naar herstel met aandacht voor het economisch perspectief na de crisis.

Het DNA van Regio Zwolle maken we ook zichtbaar in de samenwerking met het Rijk. De samenwerking bevindt zich momenteel in een versnelling door samen te werken aan de RegioDeal Regio Zwolle. De Regio Deal werd half juli 2020 getekend. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk  €22.5 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio Envelop. Regio Zwolle legt ook €22.5 miljoen in. Met dit proces en deze krachtige financiële impuls versterken we de kracht van onze regio; in het belang van onze 780.000 inwoners en duizenden ondernemers. Een sterke regio biedt kansen voor héél Nederland. De start van de projecten is in het najaar 2020.


Ruimte voor de economie van morgen en de nieuwe arbeidsmarkt

Als centraal gelegen en uitstekend bereikbare regio met veel mkb-(familie)bedrijven levert Regio Zwolle een forse bijdrage aan de economische groei. Talent- en kennisontwikkeling zijn daarvoor belangrijke brandstoffen. Wij bieden ruimte voor innovaties in de bewezen en veelbelovende sectoren als e-commerce, logistiek, agri & food, health en kunststoffen, vrijetijdseconomie en maakindustrie . Die innovatiekracht  wordt nu ook ingezet voor oplossingen die de coronacrisis helpen bestrijden. Verscheidene bedrijven in onze regio zijn aan de slag met gezichtsmaskers en medische schorten. Samen met het Rijk werken we aan de economie en arbeidsmarkt van morgen.

Met onze economische agenda richten we ons op de bewezen en veelbelovende sectoren en de transitiethema’s circulariteit, digitalisering en energie-innovatie. Met de Human Capital Agenda zetten we in op een arbeidsmarkt gericht op wendbaarheid, beschikbaarheid en inclusiviteit. Als wij in staat worden gesteld dat maximaal te blijven doen, met voldoende regelruimte van het Rijk, worden alle Nederlanders daar beter van.


Ruimte om te experimenteren met klimaatoplossingen

Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven: klimaatadaptatie, energietransitie en de voortgaande verstedelijking. Regio Zwolle pakt de enorme regionale woningbouwopgave klimaatbestendig aan. We betrekken inwoners en ondernemers bij het ontwikkelen van creatieve oplossingen voor het nieuwe klimaat’. Oplossingen zoals een sensoren-meetnetwerk, waarmee inwoners het microklimaat in hun wijk kunnen meten, zijn voor de regio en de rest van het land toepasbaar.

Als demo-delta voor Nederland verbeteren we onze watersystemen om effecten van klimaatverandering aan te kunnen. Deze verbeteringen verbinden we aan onze woningbouwopgaven en onze landelijke knooppuntstatus, zoals in onze grootste ontwikkel locatie: De Spoorzone.

Rijk en regio hebben elkaar nodig om onze demo-delta veilig en leefbaar te houden. Zo maken we samen Nederland mooier, groener en slimmer. De samenwerking met het Rijk zit momenteel in een versnelling door samen te werken aan de Regio Deal Regio Zwolle. Met dit proces en de uiteindelijke investeringen versterken we de kracht van onze regio. In het belang van onze 780.000 inwoners, duizenden ondernemers én héél Nederland.


Regio Zwolle biedt volop ruimte voor de economie van morgen en de nieuwe arbeidsmarkt én experimenteerruimte met klimaatoplossingen. Met partners en het Rijk, voor inwoners en ondernemers!

Annet Horstman

Lobbyregisseur Regio Zwolle, a.horstman@zwolle.nl,
06 21105180