Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen
Nederland slim benutten

Nederland staat voor belangrijke maatschappelijke opgaven. Veel innovatieve oplossingen voor deze opgaven worden ontwikkeld in
Oost-Nederland. De acht regio’s in Oost-Nederland en de provincies Gelderland en Overijssel roepen de politieke partijen op gebruik te maken van de kracht van
Oost-Nederland.
Oost-Nederland is toonaangevend op het gebied van gezonde voeding, mkb, circulaire economie, natuur en recreatie, energie, logistiek, slimme industrie, artificial intelligence en medische technologie.

Wij hebben de kracht, de ruimte en de kennis om Nederland slim te benutten.

Nederland Slim Benutten is een initiatief van de provincies Gelderland en Overijssel en de acht regio’s in Oost-Nederland: Regio Foodvalley, Cleantech Regio, Regio Arnhem Nijmegen, Regio Achterhoek, FruitDelta Rivierenland, Veluwe, Regio Twente en Regio Zwolle.

Nieuws

Oost Nederland wil perspectief voor zowel gezonde landbouw als stevige natuur

Meer toekomstperspectief nodig voor verduurzaming landbouw De landbouw in Oost-Nederland wil voorop

LEES MEER

Onderzoek De Stentor wijst uit: bedrijven in het Oosten houden vol

Journalist Lex van Kooten deed verslag van de uitkomsten van een Stentor

LEES MEER

Tempo nodig bij woningbouw in Oost-Nederland

De bouw van nieuwe woningen in Oost-Nederland moet drastisch worden versneld. Deze

LEES MEER

PARTNERS

Nederland Slim Benutten is een gezamenlijk initiatief van:

Ondersteund door:
Provincie Gelderland, Provincie Overijssel