Ervaar de kracht
van Oost Nederland

Wij willen
Nederland slim benutten

Tijd voor oplossingen

De komende jaren staat Nederland voor belangrijke maatschappelijke opgaven. Voor de aanpak van de transities in het post-corona tijdperk zijn innovatieve oplossingen nodig, die worden ontwikkeld in Oost-Nederland.
 
Regio Foodvalley, Cleantech Regio, Regio Arnhem Nijmegen, Regio Achterhoek, FruitDelta Rivierenland, Veluwe, Regio Twente en Regio Zwolle hebben de kracht, de ruimte en de kennis op het gebied van gezonde voeding, circulaire economie, natuur en recreatie, energie, logistiek, slimme industrie en de nieuwe sleuteltechnologieën Artificial Intelligence, Med Tech en waterstof.
 
Wij roepen de politieke partijen op gebruik te maken van de kracht van Oost, de regio’s te ondersteunen en de aangedragen oplossingen beschikbaar stellen aan de rest van Nederland.
 
Wij willen Nederland slim benutten.

PARTNERS

Nederland Slim Benutten is een gezamenlijk initiatief van:

Ondersteund door:
Provincie Gelderland, Provincie Overijssel

Nieuws

Aandacht voor het oosten

De start van de campagne leverde direct een nieuw media perspectief op

LEES MEER

Oost-Nederland roept politiek Den Haag op om ‘Nederland slim te benutten’

Met een unieke gezamenlijke boodschap roepen de provincies Gelderland en Overijssel en

LEES MEER